Hlavní témata

Kardiochirurgická sekce

 
 • ischemická choroba srdeční
 • chlopenní vady
 • poruchy srdečního rytmu
 • hrudní aorta
 • mimotělní oběh, mechanické srdeční podpory a transplantace srdce
 • vrozené vady u dětí a v dospělosti
 • miniinvazivní a robotická kardiochirurgie

Angiochirurgická sekce

 
 • supraaortální větve
 • aorta a viscerální větve
 • periferní tepenné onemocnění
 • diabetická noha
 • endovaskulární a hybridní výkony
 • akutní končetinová ischémie, cévní trauma
 • komplikace v cévní chirurgii
 • chirurgie žilního systému
 • cévní přístupy pro hemodialýzu
 • angiologie
 • kompresivní syndromy
 • miniinvazivní a robotická angiochirurgie