Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, milí přátelé,

jménem výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie a jménem organizačního výboru sjezdu si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí, jehož součástí bude také 20. Hejhalův den. Sjezd se bude konat opět v Brně, v hotelu Voroněž, ve dnech 22.–24. listopadu 2020. 

Co chceme pro účastníky tohoto největšího setkání českých cévních chirurgů a kardiochirurgů připravit? Samozřejmě zajímavý odborný program, k jehož sestavení pozveme také odborníky zaměřené na kardiologii, radiologii, angiologii a všechny ostatní, bez jejichž spolupráce se dnes moderní diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění neobejde. Kromě domácích odborníků pozveme také specialisty ze zahraničí. 

Kongres zahájíme v neděli odpoledne různě zaměřenými workshopy, následovat bude soutěž mladých kardiochirurgů a cévních chirurgů. Poté vás pozveme na tradiční welcome drink, který se letos uskuteční v atraktivních prostorách brněnské hvězdárny. 

V rámci oficiálního zahájení kongresu, které proběhne v pondělí dopoledne, a jehož součástí budou slavnostní přednášky Navrátilova a Hejhalova, zazní také slavnostní přednášky dvou osobností světové cévní chirurgie a kardiochirurgie. Poté již bude následovat odborný program, který bude probíhat ve čtyřech sekcích – angiochirurgické, kardiochirurgické, posterové a sekci nelékařských zdravotnických pracovníků. V kardiochirurgické sekci bude vytvořen prostor pro kardiologické přednášky a podobně v sekci angiochirurgické pro přednášky s endovaskulární a angiologickou tematikou. Je naší ambicí uvést každý tematický blok vyzvanou zahraniční přednáškou. Odborný program dále doplní satelitní sympozia a firemní prezentace.  

V rámci kongresu budou také zveřejněny výsledky soutěže o nejlepší publikace, kterou naše odborná společnost každoročně vyhlašuje. Součástí sjezdu bude jednání pracovních skupin naší společnosti a valná hromada. Kongres bude zařazen do systému kontinuálního vzdělávání ČLK a ČAS.

Těšíme se na setkání v Brně a uděláme vše pro to, abyste podobně jako v minulých letech načerpali informace a podněty pro vaši další práci.

Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Prezident kongresu

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
Předseda ČSKVCH