Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, milí přátelé,

jménem výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie si Vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na IX. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. Sjezd, odložený kvůli loňské podzimní vlně koronavirové pandemie, se bude konat 21.–23. listopadu 2021 na tradičním místě – v brněnském hotelu Orea Congress (dříve Voroněž).
V případě zásadního zhoršení epidemiologické situace neplánujeme další odložení sjezdu, ale jeho konání v hybridní či virtuální podobě. Nyní se však plně soustředíme na organizaci sjezdu v prezenční podobě.
Co chceme pro účastníky tohoto největšího setkání českých cévních chirurgů a kardiochirurgů připravit? Samozřejmě zajímavý odborný program, k jehož sestavení pozveme také odborníky zaměřené na kardiologii, radiologii, angiologii a všechny ostatní, bez jejichž spolupráce se dnes moderní diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění neobejde. 
Sjezd zahájíme v neděli večer tradičním welcome drinkem, který se uskuteční v atraktivních prostorách brněnské hvězdárny. 
V rámci oficiálního zahájení kongresu v pondělí dopoledne, jehož součástí budou slavnostní přednášky Navrátilova a Hejhalova, zazní také přednášky dvou osobností světové cévní chirurgie a kardiochirurgie. Poté bude odborný program probíhat ve čtyřech sekcích – angiochirurgické, kardiochirurgické, posterové a sekci nelékařských zdravotnických pracovníků.  
Těšíme se na odložené setkání v Brně a uděláme vše pro to, abyste opět načerpali informace a podněty pro vaši další práci.

Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Prezident kongresu

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
Předseda ČSKVCH

Důležité termíny

  • Registrace k aktivní účasti (zaslání abstraktu): prodloužena do 19. září 2021
  • Registrace k aktivní účasti v sekci nelékařských zdravotnických pracovníků: 3. října 2021
  • Přihlášení do Soutěže mladých chirurgů: prodlouženo do 19. září 2021
  • Oznámení o přijetí do programu: 1. října 2021 (8. října 2021 pro sekci nelékařských zdravotnických pracovníků)
  • Registrace se sníženým registračním poplatkem: do 10. října 2021
  • IX. sjezd ČSKVCH: 21.–23. listopadu 2021