Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážení a milí příznivci kardiovaskulární medicíny!

Po dvou letech, jak je tradicí, opět pořádáme sjezd naší společnosti, a protože se toho na poli kardiovaskulární medicíny událo mnoho, těšíme se na setkání s Vámi a na možnost vzájemně se informovat a diskutovat nové poznatky.

Přijměte tedy pozvání, jménem výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie a jménem organizačního výboru sjezdu, na XI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. Sjezd uspořádáme opět v Brně v osvědčeném Orea Congress Hotelu Brno, v termínu 3.–5. listopadu 2024.

Jak už zaznělo, pořádáme toto největší setkání českých cévních chirurgů a kardiochirurgů jednou za dva roky a vždy nás velmi těší Váš zájem o tuto akci a Vaše pozitivní ohlasy.

Podobně jako v minulých letech je hlavním cílem připravit pro Vás zajímavý odborný program. Rádi bychom probrali všechna aktuální témata, která v posledních dvou letech v našich odbornostech rezonují. K sestavení programu proto přizveme také experty ze spolupracujících odborností, bez jejichž kooperace se dnes moderní diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění neobejde. Rovněž rádi uvítáme naše nejbližší spolupracovníky anesteziology, intenzivisty, perfuzionisty a zdravotní sestry. A protože „kořením“ každého národního kongresu jsou zahraniční hosté, pozveme kromě domácích odborníků také specialisty ze zahraničí a těšíme se na diskuze, ve kterých bude příležitost konfrontovat naše výsledky s výsledky zahraničních center.

Sjezd, jak už se stalo tradicí, zahájíme v neděli v podvečer welcome drinkem, v rámci kterého Vám opět představíme některou z atraktivních brněnských lokací. Oficiální zahájení sjezdu proběhne v pondělí dopoledne a jeho součástí budou slavnostní přednášky Navrátilova a Hejhalova. Zazní také slavnostní přednášky dvou osobností světové cévní chirurgie a kardiochirurgie. Poté již bude následovat odborný program, který bude probíhat ve čtyřech sekcích – kardiochirurgické, angiochirurgické, posterové a sekci nelékařských zdravotnických pracovníků. V kardiochirurgické sekci bude vytvořen prostor pro kardiologické přednášky a podobně v sekci angiochirurgické pro přednášky s endovaskulární a angiologickou tematikou. Odborný program dále doplní satelitní sympozia a tematické workshopy cílené nejen na mladé lékaře. Paralelně budou probíhat firemní prezentace. Mladí lékaři budou mít možnost zúčastnit se soutěže o nejlepší angiochirurgické a kardiochirurgické sdělení. Vítězové soutěže se kromě ceny mohou ucházet o cestovní grant na některý z významných evropských kongresů.

V rámci kongresu budou také zveřejněny výsledky soutěže o nejlepší publikace, kterou naše odborná společnost každoročně vyhlašuje. Proběhne i valná hromada, na které budou členové společnosti informováni o aktivitách a činnostech naší odborné společnosti za uplynulé období včetně pracovních skupin. Kongres bude zařazen do systému kontinuálního vzdělávání ČLK.

Protože kongres je také společenskou událostí, nabídneme Vám kromě nedělního welcome drinku také společenský večer, který proběhne v pondělí ve sjezdovém hotelu a svým pojetím Vám připomene, že se nacházíte v srdci jižní Moravy.

Těšíme se na setkání a věříme, že kongres naplní Vaše očekávání jak po odborné, tak po společenské stránce, a že budete z Brna odjíždět obohaceni o řadu poznatků, které využijete ve své každodenní klinické praxi.

Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Prezident kongresu

Prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Předseda ČSKVCH

Záštita

XI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí se koná pod záštitou ministra zdravotnictví Prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR.

Důležité termíny

  • Registrace k aktivní účasti (zaslání abstraktu): do 9. září 2024
  • Přihlášení do Soutěže mladých chirurgů: do 9. září 2024
  • Oznámení o přijetí do programu: 25. září 2024
  • Registrace se sníženým registračním poplatkem: do 7. října 2024
  • XI. sjezd ČSKVCH: 3.–5. listopadu 2024