Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, milí přátelé,

jménem výboru společnosti si Vás dovolujeme informovat o odložení IX. sjezdu ČSKVCH s mezinárodní účastí, který se měl konat od 22. do 24. listopadu v Brně.

Po pečlivém zvážení všech okolností a rizik souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19 se výbor rozhodl pro pořádání akce v obvyklém rozsahu a na stejném místě v termínu 21.–23. listopadu 2021.

Děkujeme Vám za dosavadní zájem o sjezd, který byl navzdory nepříznivým okolnostem velký, a těšíme se na setkání v listopadu 2021.

Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Prezident kongresu

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
Předseda ČSKVCH