Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, milí přátelé,

už více než dva roky žijeme v podivné covidové době, kdy jsme limitováni v osobním i profesním životě, a většina z nás již vyhlíží ono pomyslné „světlo na konci tunelu“. Ačkoliv, jak dnes všichni vidíme z dění na Ukrajině, jsou zde i jiné hrozby, o kterých jsme si ještě před krátkou dobou mysleli, že v Evropě reálně nehrozí.

I přes nepříznivou situaci se nám na podzim loňského roku podařilo prezenčně uspořádat odkládaný sjezd naší společnosti. Bohatá účast a zájem z vaší strany i v tomto náročném období nás utvrzuje v tom, že naše odborná veřejnost, tj. lékaři a sestry, kteří se podílejí na péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, mají o tuto odbornou akci zájem. Konání našeho kongresu je unikátní šancí se navzájem setkat, sdílet zkušenosti a výsledky našich pracovišť a lépe se poznat jak po odborné, tak i po osobní stránce.

Jak jistě víte, sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie se tradičně uskutečňuje jednou za dva roky. V roce 2020 se sjezd z důvodu pandemie covid-19 konat nemohl a proběhl o rok později. Tím došlo k určité dysbalanci mezi konáním těchto akcí u nás a v zahraničí. Aby se toto vrátilo do „starých osvědčených kolejí“, rozhodl se výbor naší společnosti pro pořádání dalšího ročníku již letos, tedy mimořádně po roce.

Rádi bychom Vás tedy jménem výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie pozvali na jubilejní X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. Sjezd se bude konat opět v Brně na osvědčeném místě, v Orea Congress Hotelu Brno, a to tradičně od neděle do úterý, ve dnech 23.–25. října 2022.

Co plánujeme pro účastníky tohoto největšího setkání českých cévních chirurgů a kardiochirurgů připravit? Samozřejmě zajímavý odborný program, k jehož sestavení pozveme také experty ze spolupracujících odborností, bez jejichž kooperace se dnes moderní diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění neobejde. Kromě domácích odborníků pozveme také specialisty ze zahraničí.

Kongres, jak už se stalo tradicí, zahájíme v neděli vpodvečer pozváním na welcome drink, který se uskuteční opět v některé z atraktivních brněnských lokalit. V rámci zahájení kongresu, které proběhne v pondělí dopoledne a jehož součástí budou slavnostní přednášky Navrátilova a Hejhalova, zazní také slavnostní přednášky dvou osobností světové cévní chirurgie a kardiochirurgie. Poté již bude následovat odborný program, který bude probíhat ve čtyřech sekcích – kardiochirurgické, angiochirurgické, posterové a sekci nelékařských zdravotnických pracovníků.

V odborném programu plánujeme vytvořit také bloky vyhrazené aktuálním odborným tématům, nově chceme zavést diskuse ve formátu „pro a proti“. Doufáme, že epidemiologická situace nám dovolí pozvat více zahraničních odborníků, ideálně tak, aby každý tematický blok byl zahájen vyzvanou zahraniční přednáškou. Chybět nebudou různě zaměřené workshopy a také soutěž mladých kardiochirurgů a cévních chirurgů. Odborný program dále doplní satelitní sympozia a firemní prezentace.

Společenský večer proběhne v pondělí v sále kongresového hotelu. V úterý pak bude pokračovat odborný program, ukončení sjezdu plánujeme na časné odpolední hodiny. 

V rámci sjezdu budou také zveřejněny výsledky soutěže o nejlepší publikace, kterou naše odborná společnost každoročně vyhlašuje. Součástí sjezdu bude jednání pracovních skupin naší společnosti a valná hromada. Kongres bude zařazen do systému kontinuálního vzdělávání ČLK a ČAS.

Vážení příznivci kardiochirurgie a cévní chirurgie, chceme věřit, že naše plány nezhatí nepříznivé okolnosti a že se na podzim setkáme v Brně. Uděláme vše pro to, abyste podobně jako v minulých letech načerpali nové poznatky pro vaši každodenní klinickou praxi a aby kongres po všech stránkách naplnil vaše očekávání.

Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Prezident kongresu

Prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Předseda ČSKVCH

Záštita

X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí se koná pod záštitou ministra zdravotnictví Prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR.
 

 

Důležité termíny

  • Registrace k aktivní účasti (zaslání abstraktu): do 30. srpna 2022
  • Přihlášení do Soutěže mladých chirurgů: do 30. srpna 2022
  • Oznámení o přijetí do programu: 5. září 2022
  • Registrace se sníženým registračním poplatkem: do 12. září 2022
  • X. sjezd ČSKVCH: 23.–25. října 2022