Volná sdělení budou prezentována formou přednášek a posterů. Autoři si v registračním formuláři mohou zvolit prefovanou formu prezentace. O zařazení prezentace do programu a její formě rozhodne programový výbor sjezdu.
Abstrakty budou publikovány ve sborníku, který obdrží všichni účastníci sjezdu.

 


Důležité termíny:
Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti: září 2021 (termín bude upřesněn)
Rozeslání rozhodnutí o přijetí a formě prezentace: termín bude upřesněn

Pokyny pro autory abstraktů:
 
  • abstrakt lze zaslat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
  • akceptované formáty: doc, docx, rtf; název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky
  • maximální délka textu: 370 slov (bez názvu abstraktu, jmen autorů a jejich pracovišť)
  • abstrakt nesmí obsahovat tabulky a obrázky
  • abstrakt musí být strukturován dle šablony