Registrace k aktivní účasti

Volná sdělení budou prezentována formou přednášek a posterů. Autoři si v registračním formuláři mohou zvolit prefovanou formu prezentace. O zařazení prezentace do programu a její formě rozhodne programový výbor sjezdu.

Abstrakty budou publikovány ve sborníku, který obdrží všichni účastníci sjezdu.

Abstrakt lze nahrát přihlášení do sjezdového registračního systému (tlačítko níže) prostřednictvím formuláře „Registrace k aktivní účasti“.
 

Důležité termíny

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti: 9. září 2024
Rozeslání rozhodnutí o přijetí a formě prezentace: 25. září 2024

Pokyny pro autory abstraktů

  • abstrakt lze zaslat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
  • akceptované formáty: doc, docx, odt, rtf; název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky
  • maximální délka textu: 370 slov (bez názvu abstraktu, jmen autorů a jejich pracovišť)
  • abstrakt nesmí obsahovat tabulky a obrázky
  • abstrakt musí být strukturován dle šablony