Pořadatel

Česká společnost kardiovaskulární chirurgie České lékařské společnosti J. E. Purkyně
www.cskvch.cz

Prezident sjezdu

Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

Organizační výbor

Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
MUDr. Petr Fila, Ph.D.
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
MUDr. Jan Štěrba
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Programový výbor

Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA
Doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.
MUDr. Igor Guňka, Ph.D.
Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
Prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.
Doc. MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.