Česká společnost kardiovaskulární chirurgie České lékařské společnosti J. E. Purkyně
www.cskvch.cz

Prezident kongresu:
Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.

Organizační výbor:
Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
MUDr. Petr Fila, Ph.D.
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
MUDr. Jan Štěrba
MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D.

Programový výbor:
Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA
Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.
Doc. MUDr. Radim Brát, Ph.D., MBA
MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA
Prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
MUDr. Petr Šedivý, Ph.D.
Prof. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.