Informace pro přednášející

Svou prezentaci prosím připravte dle níže uvedených pokynů a předejte na USB disku technikům ve slide centru nejpozději 30 minut před zahájením příslušné sekce:
 
  • formát: kompatibilní s programem Microsoft PowerPoint (PPTX aj.), příp. PDF
  • poměr stran: 16 : 9 nebo 4 : 3
  • jazyk: prezentaci (texty) prosím připravte v anglickém jazyce (neplatí pro přednášky v sekcích zdravotnických pracovníků nelékařských profesí), přednášet je možné v češtině, slovenštině nebo angličtině 

Časové limity prezentací:
 
  • slavnostní přednášky: 15 min. bez diskuze
  • vyzvané přednášky: 12 + 3 min.
  • soutěžní přednášky: 7 + 3 min.
  • ostatní přednášky: 7 + 3 min.
  • prezentace posterů: 3 + 2 min.

Informace pro autory posterů

Postery budou prezentovány v tradiční tištěné podobě a budou účastníkům k dispozici po celou dobu sjezdu.

Autory posterů žádáme o stručné představení jejich prací (3 min. + 2 min. diskuze) v průběhu moderovaných posterových sekcí.

Formát posterů:
 
  • maximální velikost: A0 (výška 1189 mm × šířka 841 mm)
  • orientace: na výšku