Sjezd bude zařazen do systému kontinuálního vzdělávání České lékařské komory a České asociace sester.
Účastníci obdrží certifikát o účasti s příslušným počtem kreditů.